fredag 29. juli 2016

Regnværsklut...

Regnværet som for tiden faller over Bergen by slår stadig gamle rekorder. Med så mye regn som kommer ned måtte jeg ha noe som kunne lyse opp litt! Resultatet ble en skikkelig "Regnværsklut" som du får oppskriften på her. Oppskriften er både i form av diagram og mønsterrapport.
Regnet sildrer ned over paraplyene som står tett i tett...

Materialer:
1 nøste Mandarin Petit eller tilsvarende tynt garn
Pinner nr 3,5 mm.
Nål til å feste endene med.

Størrelse: 27 cm x 28 cm.
Dersom du ønsker en litt tettere klut kan du strikke den på pinner 3,0 mm, men da blir også kluten litt mindre.

Mønsteret i denne kluten består av 3 deler: Hovedmønsteret, midtborden og sidebordene. Midtborden og sidebordene går over 4 pinner som gjentas oppover og er merket med gult i mønsteret. Etter 4. pinne av dette mønsteret er beskrevet er det KUN hovedmønsteret som blir skrevet opp, men du skal fortsatt strikke både side- og midtbordene.
Etter som du strikker mønsteret vil antall masker på omgangene øke, derfor står det hvor mange masker du skal ha etter hver rett-omgang.
Kantmaskene er tatt med i mønsteret.

Forkortelser:
m = maske
vr = vrang
vr rett = vridd rett
vr vr = vridd vrang
kast = la tråden gå rundt pinnen fra forsiden mot baksiden for å lage en ny maske.
ssk = ta en maske av pinnen som om du skal strikke den, strikk den neste masken og hekt den løse masken over den du strikket.
2 mrsm = Strikk 2 masker rett sammen.
2 mvrsm = Strikk 2 masker vrang sammen.
((--)) blir brukt for hovedmønsteret. Det er viktig å merke seg at dette forandrer seg for hver pinne.

Legg løst opp 68 masker og strikk 8 pinner rett (=4 riller).
Strikk mønster etter rapporten  og gjenta pinne 1-12 til du har i alt 7 rapporter. Avslutt med pinne 11 på den siste rapporten og strikk så 8 pinner rett over alle maskene. Fell av. Fest trådene.

Mønsterrapport:

 1. Pinne: (Retten) 4 m rett, 1 m vridd rett, 1 m vrang, kast, ssk, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang, ((1 m rett, kast, 1 m rett, (3 m vrang, 1 m rett)x4, kast, 1 m rett)), 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang, kast, ssk, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang, gjenta det som står i ((--)), 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang, kast, ssk, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 4 m rett. = 72 m på pinnen.
 2. Pinne: 4 m rett, 1 m vr vr, 1 m rett, 2 m vr, 1 m rett, 1 m vr vr, 1 m rett, 21 m vr, 1 m rett, 1m vr vr, 1 m rett, 2 m vr, 1 m rett, 1 m vr vr, 1 m rett, 21 m vr, 1 m rett, 1 m vr vr, 1 m rett, 2 m vr, 1 m rett, 1 m vr vr, 4 m rett.
 3. Pinne: 4 m rett, 1 m vr rett, 1 m vr, 2 mrsm, kast, 1 m vr, 1 m vr rett, 1m vr, (( 2 m rett, kast, 1 m rett, (3 m vr, 1 m rett)x4, kast, 2 m rett)), 1 m vr, 1 m vr rett, 1 m vr, 2 mrsm, kast, 1 m vr, 1 m vr rett, 1m vr, gjenta det som står i  ((--)), 1 m vr, 1 m vr rett, 1m vr, 2 mrsm, kast, 1 m vr, 1 m vr rett, 4 m rett. = 76 m på pinnen.
 4. Pinne: Strikkes likt som pinne 2, men med 23 vrang (istedet for 21).
 5. Pinne: Kant, ((3 m rett, kast, 1 m rett, (3 m vr, 1 m rett) x4, kast, 3 m rett)) , midtbord, gjenta ((--)), sidekant. = 80 m på pinnen.
 6. Pinne: Strikkes likt som pinne 2, men med 25 vrang (istedet for 21).
 7. Pinne:  Kant, ((4 m rett, kast, 1 m rett, (2 mvrsm, 1 m vr, 1 m rett) x4, kast, 4 m rett)) , midtbord, gjenta ((--)), sidekant. = 76 m på pinnen.
 8. Pinne: Strikkes likt som pinne 2, men med 23 vrang (istedet for 21).
 9. Pinne: Kant, ((5 m rett, kast, 1 m rett, (2 mvrsm, 1 m rett) x4, kast, 5 m rett)) , midtbord, gjenta ((--)), sidekant. = 72 m på pinnen.
 10. Pinne: Strikkes likt som pinne 2.
 11. Pinne: Kant, ((6 m rett, kast, 1 m rett, (Ta 2 masker samlet av, 1 m rett, trekk de 2 m samlet over den du strikket, 1 m rett) x2, kast, 6 m rett)) , midtbord, gjenta ((--)), sidekant. = 68 m på pinnen.
 12. Pinne: Strikkes likt som pinne 2, men med 19 vrang (istedet for 21).

Detalj av borden som brukes
på kantene og i midten
Edit: På forespørsel er det blitt laget diagram  etter den opprinnelige publiseringen av mønsteret.

Strikke etter diagram:
Legg opp 68 masker og strikk 8 pinner rett. Fortsett etter diagrammet og gjenta mønsterrapporten til du har 7 paraplyer over hverandre. Strikk så 8 pinner rett og fell av.

 • Legg godt merke til alternativ bruk av symboler og fargekoder i dette diagrammet!
 • I diagrammet er det en del ruter merket med "X" disse rutene eksisterer ikke i mønsteret og skal ikke telles!! Kommer du til en slik rute skal du bare hoppe over den og gå videre til neste rute i diagrammet.

Symboler og koder brukt i Regnværskluten...
NB! Feil i diagrammet er rettet opp!
 Bildet er høyoppløselig og kan skrives ut på A4 format.
Jeg anbefaler liggende format sil dette diagrammet da det er litt bredere enn vanlig.

Nå håper jeg virkelig at det gamle nordiske værtegnet ikke slår til selv om det regnet den 27. juli!
Faller det regn på syvsoverdagen, regner det i syv uker.

søndag 17. juli 2016

Hildring...

Barndommens sommer, når det var så varmt at luften dirret over asfalten... Da var det godt å løpe barbeint i gresset. Vi visste at vi ikke hadde lov, men myste likevel forsiktig mot solen og lo når vi så "bare grønt" etterpå. Disse minnene ga meg inspirasjon til denne kluten, Hildring. Hildring er en luftspeiling som oppstår når varm luft bøyer lysstrålene slik at du kan se ting som ligger lenger vekk...

Du får oppskriften både som diagram og som skrevet mønster...
Hildring ferdig. Bildet måtte tas litt skrått for at mønsteret
skulle komme til sin rett.

Materialer:
1 nøste Mandarin petit
Pinner nr 3,5
Nål til å sy inn endene med.

Størrelse: 28 cm x 29 cm

Strikke etter diagram:
Legg opp 69 masker på pinner nr 3,5 mm og strikk 8 pinner rett.
Strikk hele diagrammet en gang.
I diagrammet er det masker markert med gul farge, dette er kantmaskene som alltid strikkes rett. For hele arbeidet gjelder at vrangmaskene er merket med lys lilla strikkes rett fra vrangen. 
Strikk 8 pinner rett og fell av. Fest trådene.
Symboler brukt til Hildring
Bildet er høyoppløselig og kan skrives ut i A4 format

Strikke etter mønsterrapport:
 • Legg opp 69 masker og strikk 8 pinner rett.
 • Strikk videre mønster slik:
Det er 2 mønsterrapporter,  mønsteret på sidene og hovedmønsteret.

Mønsterrapporten til sidene går over 4 pinner som gjentas oppover og er merket med gult i mønsteret. Dette mønsteret er speilvendt på høyre og venstre side av kluten. Etter 4. pinne av dette mønsteret er beskrevet er det KUN hovedmønsteret som blir skrevet opp men sidemønsteret skal fortsatt strikkes på hver pinne oppover.
Hovedmønsteret går i 3 deler som strikkes etter hverandre 
Del 1: Pinne 1-12 strikkes i alt 3 ganger.
Del 2: Pinne 1-10 som strikkes 1 gang. 
Del 3: Pinne 13- 24 strikkes i alt 4 ganger. Nå må sidemønsteret tilpasses der du er i mønsterrapportene.
Alle rettpinner i hovedmønsteret består kun av rettmasker slik at mønsteret dannes av vrangpinnene.
 • Avslutt med en rettpinne, og strikk så 8 pinner rett over alle maskene og fell så av. Fest alle tråder.

 1. Pinne: 4 m rett, 1 m vridd rett, 1 m vrang, 2 m rett sammen, kast, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang, 47 m rett, 1 m vrang, 1 m vridd rett, kast, ssk, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 4 m rett.
 2. Pinne: 4 m rett, 1 m vridd vrang, 4 m vrang,  1 m  vridd vrang, 1 m rett, (5 m vrang, 1 m rett) x 7, 5 m vrang, 1 m rett, 1 m vridd vrang, 4 m rett, 1 m vridd vrang, 4 m rett.
 3. Pinne: 4 m rett, 1 m vridd rett, 1 m vrang, kast, ssk, 1 m vridd rett, 1 m vrang, 47 m rett, 1 m  vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang, 2 m rett sammen, kast, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang, 4 m rett.
 4. Pinne: 4 m rett, 1 m vridd vrang, 4 m rett, 1 m vridd vrang, (4 m vrang, 2 m rett) x 3, 4 m vrang, 3 m rett, (4 m vrang, 2 m rett) x 3, 4 m vrang, 1 m rett, 1 m vridd vrang, 4 m rett, 1 m vridd vrang, 4 m rett.
 5. Pinne: Nb! Nå er det kun hovedmønsteret som beskrives. 47 m rett.
 6. Pinne: (3 m vrang, 3 m rett) x 3, 3 m vrang, 5 m rett, (3 m vrang, 3 m rett) x 3, 3 m vrang.
 7. Pinne: 47 m rett.
 8. Pinne: (2 m vrang, 4 m rett) x 3, 2 m vrang, 7 m rett, (2 m vrang, 4 m rett) x 3, 2 m vrang.
 9. Pinne: 47 m rett.
 10. Pinne: (1 m vrang, 5 m rett) x 3, 1 m vrang, 9 m rett, (1 m vrang, 5 m rett) x 3, 1 m vrang.
 11. Pinne: 47 m rett.
 12. Pinne 47 m rett.
 13. Pinne 47 m rett.
 14. Pinne: 47 m rett
 15. Pinne 47 m rett.
 16. Pinne: (1 m vrang, 5 m rett) x 3, 1 m vrang, 9 m rett, (1 m vrang, 5 m rett) x 3, 1 m vrang.
 17. Pinne: 47 m rett.
 18. Pinne: (2 m vrang, 4 m rett) x 3, 2 m vrang, 7 m rett, (2 m vrang, 4 m rett) x 3, 2 m vrang.
 19. Pinne: 47 m rett.
 20. Pinne: (3 m vrang, 3 m rett) x 3, 3 m vrang, 5 m rett, (3 m vrang, 3 m rett) x 3, 3 m vrang.
 21. Pinne: 47 m rett.
 22. Pinne: (4 m vrang, 2 m rett) x 3, 4 m vrang, 3 m rett, (4 m vrang, 2 m rett) x 3, 4 m vrang
 23. Pinne: 47 m rett.
 24. Pinne: (5 m vrang, 1 m rett) x 7, 5 m vrang
Detalj av mønsteret på sidene
Det har vært en våt og lang dag, så jeg lar den danske forfatteren H. C. Andersen få siste ordet i dag.
Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha.

fredag 15. juli 2016

Helt på bærtur...

Det bugner av blåbær i skogkanten her nå, og med det kom minner fra barndommens deilige blåbærturer når vi var på hytta. Det var dype skoger med mange dyr, både små og store, og mengder med blåbær! Ut på tur med kopp og spann til å plukke i og etter en liten stund var det både blå tenner og fingre, og mere til ;-) Det var greit å ha en klut å tørke seg på når man plukket blåbær, men de ble jo ikke så fine ut etter hvert. De blå-lilla-rosa flekkene var visst ganske vanskelige å bli kvitt. For et par dager siden fant et nøste med knallrosa Elise-garn i kassen min så var ikke veien til en "plukke-blåbær-klut" så lang. Her får du oppskriften på denne "Ut på bærtur"-kluten min. Jeg har valgt å strikke den med et litt tett strukturmønster slik at den skrubber litt men er tykk og myk samtidig.
Du får mønsteret både som diagram og som skrevet mønster.

Helt på bærtur...
Det er to flettesymboler i mønsteret, begge går over 2 masker. Her finner du video av en høyre tvist krysser til høyre og en venstre tvist krysser til venstre. Disse maskene kan strikkes ved hjelp av en flettepinne, eller du kan bruke de teknikkene som er demonstrert i de videoene som jeg linker til. Det er veldig tidsbesparende å lære seg teknikken med å ikke bruke flettepinne siden flettene er så små.

Materialer:
1 nøste Elise fra Jærbo eller tilsvarende tynt garn.
Pinner 3,5 mm
Nål til å sy inn endene med.
Størrelse: 27 cm x 27 cm

Strikke etter diagram:
Legg opp 69  masker på pinner 3,5 mm og strikk 7 pinner rett. På neste pinne økes det jevnt 7 masker til 76 masker på pinnen.
Selve kluten har flere masker enn kantene fordi flettene gjør at den trekker seg litt sammen.
Strikk hele diagrammet en gang.
På omgang 97 i diagrammet skal det igjen felles 7 masker slik at du igjen har 69 masker på pinnen. Strikk i alt 8 pinner rett og fell av. Fest trådene.
Bildet er høyoppløselig og kan skrives ut til A4 format.
Gule masker er kantmasker og strikkes alltid rett.
Strikke etter mønsterrapport:

 • Legg opp 69  masker på pinner 3,5 mm og strikk 7 pinner rett.
 • På neste pinne økes det jevnt 7 masker til 76 masker på pinnen. Selve kluten har flere masker enn kantene fordi flettene gjør at den trekker seg litt sammen.
 • Strikk videre etter mønsterrapporten til du har i alt 11 rapporter, eller så langt du vil ha det.
 • Strikk deretter omgang 1-4 en gang til, og på 5. omgang skal det felles 7 masker slik at du igjen har 69 masker på pinnen.
 • Strikk i alt 8 pinner rett og fell av. Fest trådene.
Kantmaskene er regnet med i mønsterrapporten.
 1. Pinne: 4 m rett, *1 m vridd rett,  1 m vrang, 1 tvist til høyre, 1 tvist til venstre, 1 m vr, 1 m vridd rett, 1 m vrang*, (1 m vrang, 2 m rett, 1m vrang) x 5,  1 m vrang, gjenta *-*,  (1 m vrang, 2 m rett, 1m vrang) x 5, 1 m vrang, 1 m vridd rett,  1 m vrang, 1 tvist til høyre, 1 tvist til venstre, 1 m vrang, 1 m vridd rett, avslutt med 4 m rett.
 2. Pinne: 4 m rett, *1 m vridd vrang, 1 m rett, 4 m vrang, 1 m rett, 1 m vridd vrang*, (2 m rett, 2 m vrang) x 5, 2 m rett, gjenta *-*, (2 m rett, 2 m vrang) x 5, 2 m rett, gjenta *-*, avslutt med 4 rett.
 3. Pinne: 4 m rett, *1 m vridd rett,  1 m vrang , 1 tvist til venstre, 1 tvist til høyre, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang*, (1 tvist til høyre, 1 tvist til venstre) x 5, 1 m vrang, gjenta *-*, (1 tvist til høyre, 1 tvist til venstre) x 5, 1 m vrang, 1 m vridd rett,  1 m vrang , 1 tvist til venstre, 1 tvist til høyre, 1 m vrang, 1 m vridd rett, avslutt med 4 m rett.
 4. Pinne: 4 m rett, *1 m vridd vrang, 1 m rett, 4 m vrang, 1 m rett, 1 m vridd vrang, 1 m rett*, (1 m vrang, 2 m rett, 1 m vrang) x 5, 1 m rett, gjenta *-*, (1 m vrang, 2 m rett, 1 m vrang) x 5, 1 m rett, (1 m vrang, 2 m rett, 1 m vrang) x 5, 1 m rett, 1 m vridd vrang, 1 m rett, 4 m vrang, 1 m rett, 1 m vridd vrang, 4 m rett.
 5. Pinne: 4 m rett, *1 m vridd rett,  1 m vrang, 1 tvist til høyre, 1 tvist til venstre, 1 m vr, 1 m vridd rett, 1 m vrang*, (1 m rett, 2 m vrang, 1 m rett) x 5, 1 m vrang, gjenta *-*, (1 m rett, 2 m vrang, 1 m rett) x 5, 1 m vrang, 1 m vridd rett,  1 m vrang, 1 tvist til høyre, 1 tvist til venstre, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 4 m rett.
 6. Pinne: Strikkes som 4. pinne.
 7. Pinne: 4 m rett,  *1 m vridd rett,  1 m vrang , 1 tvist til venstre, 1 tvist til høyre, 1 m vrang, 1 m vridd rett, 1 m vrang*, (1 tvist til venstre, 1 tvist til høyre) x 5, 1 m vrang, gjenta *-*, (1 tvist til venstre, 1 tvist til høyre) x 5, 1 m vrang, 1 m vridd rett,  1 m vrang , 1 tvist til venstre, 1 tvist til høyre, 1 m vrang, 1 m vridd rett, avslutt med 4 m rett.
 8. Pinne: Strikkes som 2. pinne.
Et lite sitat fra "Blåbærturen" av Alf Prøysen får bli dagens avslutning:
"Så kom de opp i skauen og så kom de til ei slette
Der var det bare blått i blått så langt du kunne se
Så satte de seg ende ned så spiste de seg mette
Så fant de seg en tue hver og ropte; fritt for det
Nå ser vi hvem som først får fullt, nå setter vi i gang
og over hele sletta sa det; kling og pling og plang"

søndag 10. juli 2016

Sommersol klut...

Når den norske sommeren innfinner seg med regnvær, og solen glimrer med sitt fravær, må man finne noe som kan lyse opp litt. I dag ble det et mønster til en ny klut!
Jeg drømmer meg til fjerne sandstrender og ser på bilder fra herlige sydhavsøyer.... Det nærmeste jeg kom var et gammelt nøste med sandfarget Mandarin Petit... Sand og sommer hører sammen!

Dersom du gruer deg litt for å strikke etter diagram, så har du muligheten til å sjekke mønsterrapporten mot diagrammet nå, for du får både en skrevet oppskrift og et diagram!
Jeg har brukt islandsk avfelling som felling på kluten.
Det nærmeste jeg kom en varm sandstrand...
Materialer:
1 nøste Mandarin Petit, eller tilsvarende tynt bomullsgarn.
Pinner 3,5 mm, (vil du ha en litt fastere klut bruker du pinner 3,0 mm.)
Mål: 30,5 cm høy og 27,5 cm bred.

Strikke etter diagram:
Legg opp på valgfri måte 67 masker og strikk 8 pinner rett = 4 riller.
Fortsett å strikke mønster etter diagrammet. Hele diagrammet skal strikkes, så avslutter du med 8 pinner rett og feller av.
NB! Linje 5 i diagrammet mønsteret er en oppsettingsomgang og mønsterrapporten består av linje 6- 37 i diagrammet, som gjentas 3 ganger. Men, hele kluten er tegnet inn i diagrammet.

Symbolforklaring:
= 2 m r sm = Strikk 2 masker rett sammen (Strikkes vrang på vrangen)
= ssk = Ta 2 masker løs av, en av gangen. Flytt begge maskene samlet tilbake til venstre pinne, strikk deretter maskene sammen gjennom det bakerste maskeleddet. (Strikkes vrang på vrangen). Video finner du her
/|\  = dobbeltfelling = Ta 2 masker samlet løs av (som om det var 1 maske), strikk den neste masken og trekk begge de løse maskene samlet over den som ble strikket. Nå ligger den midterste masken øverst i maskebildet. (Strikkes vrang på vrangen)
O =  Kast (Strikkes vrang på vrangen)
Åpen rute = Rettmaske (Strikkes vrang på vrangen)
Rute med fylt sirkel = Vrangmaske (Strikkes rett på vrangen)

Gule masker strikkes alltid rett.
Blå masker strikkes rett på vrangen, ellers strikkes rett over rett og vrang over vrang på vrangpinnene.
Bildet er høyoppløselig slik at du kan skrive dette ut på A4 format.
Strikke kluten med mønsterrapport
Legg opp på valgfri måte 67 masker og strikk 8 pinner rett = 4 riller.
Fortsett å strikke mønster slik:
Den første pinnen i mønsteret er en oppsett-omgang og selve mønsterrapporten består av pinne 2-33, som gjentas i alt 3 ganger. MEN, den tredje gangen stopper du etter pinne 32 og strikker deretter de to avslutnings-omgangene.
Strikk så 8 pinner rett over alle maskene og fell av.

Kantmaskene er inkludert i rapporten. Forkortelsene er forklart over diagrammet.

 1. Oppsett (rettsiden): 4 m rett, 2 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 3 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 5 m vr, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 3 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 2 m vrang, 4 m rett.
 2. Pinne (vrangen): 6 m rett, 25 m vrang, 5 m rett, 25 m vrang, 6 m rett.
 3. Pinne: 4 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 2 rett, kast, ssk, 1 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 1 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vrang, 4 m rett.
 4. Pinne: 7 m rett, 23 m vrang, 3 m rett, 1 m vrang, 3 m rett, 23 m vrang, 7 m rett.
 5. Pinne: 4 m rett, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, dobbeltfelling, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 1 m vrang, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, dobbeltfelling, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, 1 m rett,  4 m rett.
 6. Pinne: 4 m rett, 1m vr, 3 m rett, 21 m vrang, 3 m rett, 1 m vrang, 1 m rett, 1 m vr, 3 m rett, 21 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 4 m rett.
 7. Pinne: 4 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 5 m rett, kast,  2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 1 m vrang, 1 m rett, 1 m vrang, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 5 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 1 m vr,  4 m rett.
 8. Pinne:  4 m rett, 1 m rett, 1m vr, 3 m rett, 19 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 1 m vr, 3 m rett, 19 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 4 m rett.
 9. Pinne: 5 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 3 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 3, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 3 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 1 m vr,  5 m rett.
 10. Pinne: 4 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 1m vr, 3 m rett, 17 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 3, 1 m vr, 3 m rett, 17 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 1 m vr,  4 m rett.
 11. Pinne: 4 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 1 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 4, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 1 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 2,  4 m rett.
 12. Pinne: 4 m rett, (1 m rett,1 m vr) x 2, 3 m rett, 15 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 4, 1 m vr, 3 m rett, 15 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2,  4 m rett.
 13. Pinne: 4 m rett, (1 m rett, 1 m vr) x 2, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, dobbeltfelling, kast, 5 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 5, 1 m rett, 3 m vrang, 5 m rett, kast, dobbeltfelling, 5 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 2, 5 m rett.
 14. Pinne: 4 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2, 1 m vr, 3 m rett, 13 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 5, 1 m vr, 3 m rett, 13 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2, 1 m vr, 4 m rett.
 15. Pinne: 4 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x , 3 m vrang, 11 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 6, 1 m rett, 3 m vrang, 11 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 3,  4 m rett.
 16. Pinne: 4 m rett, (1 m rett, 1 m vr) x 3, 3 m rett, 11 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 6, 1 m vr, 3 m rett, 11 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 3,  4 m rett.
 17. Pinne: 4 m rett, (1 m rett, 1 m vr) x 3, 1 m rett, 3 m vrang, 9 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 7, 1 m rett, 3 m vrang, 9 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 3, 1 m rett,  4 m rett.
 18. Pinne: 4 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 3, 1 m vr,  3 m rett, 9 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 7, 1 m vr, 3 m rett, 9 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 3, 1 m vr, 4 m rett.
 19. Pinne: 4 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x , 3 m vrang, 11 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 6, 1 m rett, 3 m vrang, 11 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 3,  4 m rett.
 20. Pinne: 4 m rett, (1 m rett, 1 m vr) x 3, 3 m rett, 11 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 6, 1 m vr, 3 m rett, 11 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 3,  4 m rett.
 21. Pinne: 4 m rett, (1 m rett, 1 m vr) x 2, 1 m rett, 3 m vrang, 4m rett, 2 m r sm, kast, 1 m rett,  kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 5, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 1 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 2, 1 m vr, 4 m rett.
 22. Pinne: 4 m rett, (1 m vr, 1 m rett,) x 2, 1 m vr, 3 m rett, 13 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 5, 1 m vr, 3 m rett, 13 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2, 1 m rett, 4 m rett.
 23. Pinne: 4 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 3 m rett,  kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 4, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 3 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 2, 4 m rett.
 24. Pinne: 4 m rett, (1 m rett, 1 m vr) x 2, 3 m rett, 15 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 4, 1 m vr, 3 m rett, 15 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2,  4 m rett.
 25. Pinne: 4 m rett, 1 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett,  kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 3, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 4 m rett.
 26. Pinne: 4 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 1 m vr, 3 m rett, 17 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 3, 1 m vr, 3 m rett, 17 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 1 m vr,  4 m rett.
 27. Pinne: 4 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 7 m rett,  kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, (1 m rett, 1 m vr) x 2, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 7 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 1 m vr, 4 m rett.
 28. Pinne: 4 m rett, 1 m rett, 1 m vr, 3 m rett, 19 m vrang, 3 m rett, (1 m vr, 1 m rett) x 2, 1 m vr, 3 m rett, 19 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 4 m rett.
 29. Pinne: 4 m rett, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 1 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 1 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 4 m rett.
 30. Pinne: 4 m rett, 1 m vr, 3 m rett, 21 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 1 m rett, 1 m vr, 3 m rett, 21 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 4 m rett.
 31. Pinne: 4 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 3 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, 1 m rett, 3 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 3 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 3 m vr, 4 m rett.
 32. Pinne: 4 m rett, 3 m rett, 23 m vrang, 3 m rett, 1 m vr, 3 m rett, 23 m vrang, 3 m rett, 4 m rett.
 33. Pinne: 4 m rett, 2 m vrang, 5 m rett, kast, ssk, 2 rett, kast, ssk, 3 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 5 m vr, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 3 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, 2 m vrang, 4 m rett.
Avslutnings-omganger: 
 1. Pinne: 4 m rett, 2 m vrang, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 5 m vr, 4 m rett, 2 m r sm, kast, 2 m rett, 2 m r sm, kast, 5 m rett, kast, ssk, 2 m rett, kast, ssk, 4 m rett, 2 m vr, 4 m rett.
 2. Pinne: 6 m rett, 3 m rett, 25 m vrang, 5 m rett, 25 m vrang, 6 m rett.
Mønsterdetalj
Siden det har vært grått og regnfullt her den siste tiden, vil jeg avslutte med et sitat av Inger Hagerup i dag:
Noe gråter lydløst allevegne.
Eller er det bare sommerregnet?