onsdag 25. mai 2016

Butterfly Garden Mandala - Del 4

Del 4:
De tre første delene finner du link til nederst i dette innlegget.
Nå skal arbeidet være ganske flatt igjen. Bruk bildet under som referanse til hvor du er i arbeidet.

Del 4: De blå prikkene markerer starten på omgangene
30. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i en sammenheklet stavgruppe mellom to hjerter. Hekle 3 lm (=1. st), *hekle 10 st, hopp over 1 st og hekle 1 st rundt neste st, 1 lm +  hekle 1 st rundt den samme st som forrige st. Hopp over neste st og hekle 11 st*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 10 st. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 288 m på omg.

31. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 3 lm i den 2. st FØR de skråheklede stavene på omgang 30. *Hopp over 1 st, hekle 1 st rundt den første skråstaven, Hekle 1 st + 1 lm + 1 st i lm-buen, hekle 1 st rundt den andre skråstaven, hekle 9 st, 2 st i neste st, 9 st*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 8 st.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 300 m på omg.

32. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 3 lm i den 1. av de to maskene som er heklet i samme maske, *hekle 2 st i neste st, 8 st, hopp over 1 st, hekle 1 st rundt den første skrå staven, 2 st + 1 lm + 2 st i lm-buen, 1 st rundt den andre skråstaven, hopp over 1 st og hekle 9 st.* Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 8 st.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 312 m på omg.

33. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 3 lm i den 1. av de to maskene som er heklet i samme maske, *hekle 2 st i neste st, 8 st, hopp over 1 st, hekle 1 st rundt den skrå staven, hekle 3 st + 2 lm + 3 st i lm-buen, hekle 1 st rundt den andre skrå staven, hopp over 1 st, hekle 8 st*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 7 st. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 336 m på omg.

34. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 3 lm i den 8. st mellom to topper. *Hekle 2 st i neste st, hekle 7 st, hopp over 1 m og hekle 1 st rundt den første skråstaven, hekle 4 st + 2 lm + 4 st i lm-buen, hekle 1 st rundt den andre skråstaven, hopp over 1 st og hekle 8 st.*  Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 7 st. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 348 m på omg.

35. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hele omg hekles i bakerste maskeledd. Fest garnet og hekle 3 lm + 1 st i den 9. st mellom to topper. *Hekle 8 st, 2 st i neste st. Hopp over 2 st, hekle 1 fm i hver av de neste 2 st, hekle 3 fm rundt lm-buen, 1 fm i hver av de neste 2 st, hopp over 2 st hekle 2 st i neste st, hekle 8 st, hekle 2 st i neste st.* Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 8 st. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 348 m på omg.

36. Omgang:Ny farge eller samme farge. Fest garnet i den første av de to midtmaskene  og hekle 1 lm + 1 fm i denne masken. * Hekle 14 fm, hekle 1 boble med 3 staver ned til lm-buen i motivet under, hekle 14 fm, hekle 2 fm i neste fm*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 14 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 372 m på omg.

37. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hele omgangen hekles i bakerste maskeledd.  Fest garnet i den første av de to midtmaskene  og hekle 3 lm. *Hekle 2 st i neste m, 12 st, 2 hst, 3 fm, 2 hst, 11 st*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 10 st.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 384 m på omg.

Her finner du del 1
Her finner du del 2
Her finner du del 3
Her finner du del 5
Her finner du del 6
Her finner du del 7
Her finner du del 8

onsdag 18. mai 2016

Butterfly Garden Mandala - Del 3

Del 3:
De to første delene finner du link til nederst i dette innlegget.
I starten av denne delen vil du erfare at arbeidet bølger seg ganske mye. Dette ordner seg mot slutten av del 3. Omgang 22, 24 og 25 bør hekles i samme farge mens omgang 23 bør hekles i en eller flere kontrastfarge(r).

Del 3. Blå prikk markerer masken der omgangen starter.
19. Omgang: Ny farge eller samme farge. Lm på denne omgangen kan med fordel hekles litt stramt. Fest garnet med en fm i 4. maske etter en boble, 4 fm, *6 lm, 8 fm*.Gjenta *-* 23 ganger til og avslutt med 3 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 192 fm på omg.

20. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med en fm i 5. m mellom to buer, hopp over 2 fm, *hekle rundt buen slik: 3 st + 2 hst + 1 fm + 2 hst + 3 st. Hopp over 2 fm, hekle 4 fm, hopp over 2 fm*. Gjenta *-* 23 ganger til og avslutt med hopp over 2 fm, hekle 3 fm.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 360 m på omg, (96 fm).
Omgang 20.
21. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i 4. fm i bunnen av omgangen før, hekle 5 fm, *2 fm i neste fm, 6 fm, hopp over 2 fm, hekle 6 fm* (= 14 m over buen)*. Gjenta *-* 23 ganger til og avslutt med 6 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 336m på omg.
Omgang 21
22. Omgang: Ny farge eller samme farge.  Fest garnet med en 1 fm i andre fm på høyre side av en bue, *hekle 4 fm, hekle 2 fm i hver av de neste 2 m, 4 fm. Hekle 1 fm i neste m men ikke trekk garnet gjennom siste gang (= 2 løkker på nålen) + hekle en stav ned til 4-fastmaske-mellomrommet + hopp over 1 fm og hekle 1 fm i neste m, trekk gjennom alle løkkene på nålen.* Gjenta *-* 23 ganger til og avslutt med fm+st som hekles sammen og festes til første fm på omgangen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 336 m på omg.
Omgang 22
23. Omgang: Ny farge. Hjerter. Fest garnet med en kjm i 4 fm på venstre side av et blad. Hekle 3 staver i toppen av staven fra forrige omgang og fest med en kjm til 4. fm på neste blad. Se bilde. Snu arbeidet og hekle tilbake slik: 1 kjm+ 2 lm+1 st i første st heklet sammen i toppen, 1 st + 4 lm + 1 st i neste st, 2 sammenheklede st i siste st. Klipp av garnet og fest trådene. Hekle 23 hjerter til på omgangen. Det er veldig lurt å ta tiden til å feste alle trådene før du går videre fra denne omgangen.
Første del av hjertet
Andre del av hjertet
 24. Omgang: Samme farge som omg 22. Fest garnet og *hekle 2 fm i toppen av et blad, mellom to hjerter. EDIT: Hekle 2 lm, 1 fm i toppen av hjertet, 4 fm rundt lm-buen, 1 fm i neste topp av hjertet, 2 lm* Gjenta *-* ut omgangen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.
Omgang 24
25. Omgang: Samme farge som omg 22 og 24. Fest garnet med 1 fm i den andre fm i toppen av et blad,*hekle 2 fm i lm-buen, hekle 1 fm i hver av de neste 2 fm, hekle 2 fm i neste fm, hekle 3 fm, hekle 2 fm i lm-buen, hekle 2 fm i toppen av neste blad* Gjenta *-* 23 ganger til og avslutt med 1 fm i første/siste topp. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 312 m på omg.
Omgang 25
26. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i den første av de to fm midt på toppen av buen. *Hekle 1 fm + 1 lm + 1 fm i neste fm, 5 fm, 1 lm, hopp over 2 fm, 5 fm* Gjenta *-* 23 ganger til og avslutt med 4 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 336 m på omg.

27. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hekle 1 fm i bakerste ledd på alle maskene. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 336 m på omg.

28. Omgang: Ny farge eller samme farge.Start i toppen av en spiss. *Hekle 2 fm,  3 hst, 1 st, 2 st sammen men hopp over 1 fm mellom de 2 stavene!, 1 st, 3 hst, 1 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 288 m på omg.

29. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 3 lm i den sammenheklede staven. (= 1. st), hekle videre 2 st, *2 hst, 3 fm, 2 hst, 3 fm, 5st* Gjenta *-* 23 ganger og avslutt med 2 st. Pass hele tiden på at den 3. av de 5 st er midt på den sammenheklede stavgruppen fra omgangen under. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 288 m på omg.

Del 3 er ferdig!
Her finner du del 1
Her finner du del 2
Her finner du del 4
Her finner du del 5
Her finner du del 6
Her finner du del 7
Her finner du del 8

onsdag 11. mai 2016

Butterfly Garden Mandala -Del 2

Del 2:
Opplysninger om garn, heklenål, størrelse mm finner du i de første avsnittene av Del 1. Link til del 1 finner du nederst på denne siden.

Bruk bildene som referanse til hvor du er i arbeidet.
Del 2: Blå prikk markerer hvor omgangen starter.
De 4 neste omgangene vil gjøre arbeidet veldig bølgete, men dette vil rette seg opp igjen på den 13. omgangen.
9. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i første fm etter en dst og hekle 3 lm (=1. st) , *hekle videre 1 st i hver av de neste 5 fm, hekle 9 lm, hopp over en fm og hekle 1 st i neste fm* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 84 m på omg.

10. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm (= 1. st) + 1 st i denne m. *Hekle 1 st i hver av de to neste st, 9 lm, 1 st i hver av de neste 3 m, 2 st i neste st.* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 96 m på omg.

11. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm (= 1. st) + 1 st i denne m. *Hekle videre 3 st, 9 lm, 3 st, 2 st i neste st* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 108 m på omg (12 m er mellomrommene).

12. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm (= 1. st) + 1 st i denne m. *Hekle videre 3 st, 8 lm, 3 st, 2 st i neste st* Gjenta *-* i alt 12 ganger.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 120 m på omg.

13. Omgang: Ny farge eller samme farge. Først skal du nå hekte opp alle løkkene vridd som om de var heklemasker. Vri den første løkken fra omg 9 mot klokken og hent løkken fra omg 10 gjennom denne løkken og vri den mot klokken, hent løkken fra omg 11 og vri denne osv... Fortsett til alle løkkene er hektet opp. Sett gjerne en sikkerhetsnål eller noe fast i løkken slik at den ikke løper ned igjen. Gjør dette med alle de 12 mellomrommene som er laget med løkkene. Så skal du hekle en rad som låser de øverste løkkene på plass slik: Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm, *hekle 4 st, hekle 2 st i siste st, 1 fm i toppen av den vridde løkken, hekle 2 st i neste st, hekle 1 st i hver av de neste 2 st.* Gjenta *-* i alt 12 ganger og avslutt med 1 st. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 144 m på omg.
Løkkene danner striper med fargeforskyvning.

14. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hekle gjennom begge maskeledd. Fest garnet i 1. st og hekle 1 fm i denne st. Hekle videre* 1 hst, 1 st, hopp over 2st, hekle 7 dst i neste st (= 1 skjell), hopp over 2 st, hekle 1 st i neste st, 1 hst og 3 fm* Gjenta *-* i alt 12 ganger, avslutt med 2 fm på den siste rapporten.   Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 168 m på omg.

15. Omgang: Ny farge. Start midt på en bue og hekle fra baksiden av arbeidet: *1 fm rundt den midterste dst i buen, 1 fm rundt hver av de neste 3 dst 1 fm rundt 1 st, hekle 5 lm, 1 fm rundt nest st, 1 fm rundt hver av de neste 3 dst.* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 168 m på omg.

16. Omgang: Ny farge eller samme farge. Denne omgangen blir  heklet fra framsiden og i masker som ligger med vrangen fram, se bildet over. Fest garnet i den første fastmasken som er heklet over skjellet. Hekle 3 lm (=1. st) *Hekle 2 hst, 3 fm, 2 hst og 1 st. Hekle videre 1 st i forreste ledd på hver av de 5 lm i buen, 1 st* Gjenta *-* i alt 12 ganger og avslutt siste rapporten med 5 st langs lm-buen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 16 m på omg.

17. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hele omg hekles i bakerste maskeledd. Fest garnet i den midterste av de 3 fm på forrige omg. Hekle 3 lm (=1. st) + 1 st i samme m. *Hekle 13 st, 2 st i neste m* Gjenta *-* i alt 12 ganger og avslutt med 13 st. Alle økningene ligger nå på toppen av skjellene. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 180 m på omg.

18. Omgang: Ny farge. Bobler. Fest garnet med 1 fm i staven før økningen på toppen av skjellet, *hekle en boble til raden under (til toppen av rad 16, se forklaring ved omg 3). Uten å hoppe over noen maske (=1 økning), hekle videre 1 fm i hver av de neste 7 maskene, hekle en ny boble til raden under. Hopp over en st og hekle 7 fm* Gjenta *-* til det er 12 rapporter i alt og avslutt med 6 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 192 m på omg.

Her finner du del 1
Her finner du del 3
Her finner du del 4
Her finner du del 5
Her finner du del 6
Her finner du del 7
Her finner du del 8

søndag 8. mai 2016

Butterfly Garden Mandala - Del 1

Dette teppet har vært et av de største arbeidene jeg har laget til denne bloggen til nå! Det ble mye prøving og feiling for å få mønsteret til å stemme, men det har vært veldig gøy og ikke minst utfordrende! Det å få lov til å utfordre kreativiteten min er noe av det jeg setter mest pris på.
En mandala er en flott måte å bruke opp restegarn på fordi det er lov til å ta akkurat den fargen som tiltaler deg i det du starter på omgangen uten å tenke på om det passer med det som kommer før eller etter. En mandala kan fortelle mye om hvordan personen som lager den har det og om ulike perioder av livet til vedkommende sies det.  Vær sprelsk og lek med fargene dine!!

Ferdig!!!
Dette blir et veldig langt innlegg dersom jeg skulle skrive hele oppskriften i ett dokument... Derfor har jeg valg å dele det i 8 deler som kommer fortløpende. Nederst i hver del vil du finne en samling linker der du kan gå videre til de andre delene, linkene blir aktivert etter hvert som delene blir publisert.

Dette teppet inneholder en del forskjellige teknikker og i tillegg er det to omganger der du må justere masketallet litt i forhold til din egen heklefasthet og det garnet du velger å bruke. Hvis du er relativt fersk på hekling bør du være nøye på akkurat disse to omgangene slik at du får det resultatet du vil ha :-) Det kan uansett være lurt å bruke maskemarkører som du fester i toppen av en maske til å markere økninger og/eller rapporter etterhvert som du jobber.

Masker/metoder/forkortelser som er brukt:


Jeg har heklet teppet i bomullsgarn fra Søstrene Grene og har brukt 13 farger. MEN, jeg ser at teppet kan bli absolutt nydelig om du hekler det i noen få farger også. Du trenger minimum 2 farger for å få fram visse deler av mønsteret.
Hvor mye du trenger av hver farge vil avhenge av hvordan du  velger å fordele fargene dine. Derfor skriver jeg den totale garnmengden som trengs og i tillegg hvor mange meter som går med totalt.

 Mitt garn var det anbefalt heklenål 2,5 -3,5 for og jeg valgte 2,5 mm fordi jeg ville ha et litt fast inntrykk på arbeidet.

Garnbytte:
Dette teppet kan fint hekles i andre garn enn det som er oppgitt så lenge du passer på at heklenålen passer til tykkelsen på garnet ditt. Hvor mye garn du trenger da kan du få hjelp til å finne ut her.

Når skal jeg skifte farge?
Jeg har stort sett heklet kun en omgang i hver farge. I oppskriften vil omgangene starte med "ny farge eller samme farge" da velger du selv om du vil skifte farge eller fortsette med fargen du holder på med. Noen steder står det "ny farge" for å skille ut visse mønsterdeler.
Selv om du fortsetter med samme farge vil det være en fordel å avslutte hver omgang og feste tråden slik det er forklart. Deretter forskyver du starten på neste omgang til en annen side av arbeidet slik at du unngår den klassiske raden med luftmasker oppetter på en side av arbeidet.

Materialer:
Heklenål 2,5 (3,0 om du hekler veldig fast)
Bomullsgarn fra Søstrene Grene i minimum 2 farger, du trenger minimum 12 bunter = 600 gram = 1920 meter.
12 Maskemarkører som kan festes i en maske.
Størrelse: ca 92 x 92 cm ustrukket

Del 1:
Del 1 Butterfly Garden Mandala
1. Omgang: Ny farge. Lag en magisk ring og hekle 3 lm (= første stav) + 11st. Du har nå 12 masker i ringen. Stram til tråden i midten slik at ringen lukker seg og fest trådene før du går videre, bruk usynlig skjøt.
2. Omgang: Ny farge eller samme farge. Alle masker på denne omgangen hekles i bakerste maskeledd på omgangen under. Fest garnet med en kjm i en st, hekle 3 lm (=1. st), hekle 1 st til i samme masken. Hekle 2 st i hver av de 12 st på omgangen. Klipp garnet og fest med usynlig skjøt. = 24m på omg.
3. Omgang: Ny farge. Fest med kjm i den første av de to stavene som er heklet i samme maske i omgangen under. Hekle  fm til i samme maske, *1 boble, ikke hopp over noen masker på omgangen under, 3 fm*, gjenta *-* i alt 6 ganger. (Boblene skal hekles i hver andre maske på omgang nr 2.) Avslutt med 1 fm. Klipp garnet og fest med usynlig skjøt. =36 m på omg.

Boble: Bobler hekles ved å hekle staver ned i forreste ledd på omgangen under. Hekle 1 st men ikke trekk igjennom det siste gangen å st. Fortsett å hekle staver til du har 3 staver på nålen (= 4 løkker på nålen), hent tråden med nålen og trekk gjennom alle maskene samtidig.
A: 2 fm i den siste staven i "V-en" før.
B:  Den røde masken du ser nedenfor
er der boblen skal festes
C: Hekle 1 stav men la den siste
løkken stå igjen
           D: Hekle i alt 3 staver der siste løkken
står igjen
E: Ta nytt kast på nålen og trekk gjennom
alle 4 løkkene på nålen.
www.formingstuppa.blogspot.no
 F:  Hekle 3 fm etter boblen

4. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hele omgangen hekles i bakerste maskeledd. Start i masken over en boble. Fest garnet og hekle 3 lm (=1. st) + 1 st i samme masken, *hekle 1 st i de to neste st, 2 st i neste st*, gjenta *-* 11 ganger til. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.  = 48 m på omgangen.
4. omgang er ferdig
5. Omgang: Ny farge eller samme farge. *Hekle 1 fm gjennom begge maskeledd i hver av de to st i 2st-gruppen, 3 lm, hopp over 2 m*. Gjenta *-* i alt 12 ganger, klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.
5. omgang er ferdig
6. Omgang: Ny farge eller samme farge. Start i mellomrommet (= bak 3lm-buen fra omg 5): Fest garnet og hekle 3 lm *(=1. st) + 1 st i samme m, 1 st i neste st. Hekle 1 hst i hver av de 2 fm* gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet of fest med usynlig skjøt. = 60 m på omg.
Nå er du kommet så langt!
7. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i st før hst, *1 fm i hst, 1 dst ned rundt den første av st i 2-st gruppen fra raden under, 1 fm i hver av de neste 4 m (ikke hopp over noen masker)* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 72 m på omg.


8. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hele omg hekles i bakerste maskeledd. Fest garnet med 1 fm over dst fra omg 7. *Hekle 2 fm, i neste fm hekles 2 fm,  hekle 3 fm*, gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 84 m på omg.
Del 1 er ferdig
Her finner du del 2
Her finner du del 3
Her finner du del 4
Her finner du del 5
Her finner du del 6
Her finner du del 7
Her finner du del 8

torsdag 5. mai 2016

Hvilket garn?

Mange av oss som lever og ånder for fiber og garn har etter hvert et ganske betydelig lager av garn som kan brukes til mye rart :-) Det er  mange årsaker til at man ikke kan eller ønsker å bruke det garnet som er oppgitt i en oppskrift. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor men hvordan du kan bytte ut ett garn med et annet...
GARN, i herlige farger og teksturer... Bare å se på, sitte å kjenne på et garnnøste gjør meg glad!
Hvordan finne ut hvor mye garn du trenger av det garnet du vil bruke istedet for det som er oppgitt. Noen ganger er det veldig enkelt fordi garntypene har lik strikkefasthet og løpelengde på garnet, så da blir det akkurat like mye av det andre garnet.
Ooops, vi har allerede passert to faguttrykk: Strikkefasthet og løpelengde, la oss se litt på dem:

Strikkefasthet: (eller heklefasthet) Forteller hvor mange masker du skal ha på 10 cm i arbeidet ditt. Har du mindre masker så blir arbeidet ditt større, du bør bruke tynnere pinner. Har du flere masker så blir arbeidet ditt mindre enn det som er oppgitt, du bør bruke litt tykkere pinner. Strikkefastheten er som regel oppgitt på garnet slik som dette:
Strikkefasthet for dette garnet er 30 masker på 10 cm
hvis du bruker pinner 2,0 mm - 3,0 mm. 

Dette garnet har strikkefasthet 24 masker pr 10 cm
dersom du bruker pinner 3,5 mm.
 Det lønner seg veldig godt å bli kjent med sin egen strikkefasthet, for du og jeg strikker mest sannsynlig med litt forskjellig strikkefasthet, dermed blir det ulik størrelse på det vi lager. Når jeg gir meg i kast med et for meg ukjent garn så strikker jeg en prøvelapp på ca 10 cm x 10 cm. Kjedelig, tja, men langt mindre kjedelig enn å være nødt til å rekke opp et større arbeid fordi jeg ikke orket å ta bryet med prøvelappen...

Løpelengde: Dette begrepet forklarer hvor mange meter  garn det er på en gitt vekt av garnet, som regel 50 gram eller 100 gram. Løpelengden forteller også litt om hvordan garnet fyller ut maskebildet i plagget ditt.
Har du to garn med samme strikkefasthet og det ene garnet har mange løpemeter og det andre garnet har få løpemeter så vil garnet med mange løpemeter gi et plagg som er luftigere og mindre formfast enn garnet med få løpemeter vil gi. Årsaken er at garnet med få løpemeter vil fylle ut mer av  plassen som masken tar, enn masken gjør i det tynnere garnet. (Du kan sammenligne det litt med at du får plass til flere strikkepinner nr 2,5 mm i en eske enn du får plass til samme type strikkepinner 5,0 mm i samme esken.)

Okay, la oss komme til saken:
Jeg vil hekle et teppe med det blå garnet istedet for det originale røde garnet.
Oppskriften sier at jeg trenger 600 gram av det røde garnet som selges i 50 grams bunter, men hvor mye vil jeg trenge av det blå garnet jeg vil bruke og som selges i 100 grams bunter??

Ikke dette garnet!
Men dette garnet!
Det første jeg gjør er å finne ut hvor mye garn trenger jeg totalt til arbeidet mitt.
Rødt garn: 
1 nøste = 50 gram = 210 meter
600 gram / 50 gram = 12 nøster
12 nøster = 12 x 210 meter = 2520 meter Dette tallet tar jeg med meg videre.

Blått garn:
1 nøste = 100 gram = 253 meter
2520 meter rødt garn/ 253 meter = 9,9 nøster blått garn
Jeg må kjøpe 10 bunter av det blå garnet for å få like mye garn som det røde garnet.

Rosa garn:
Nå kom en venninne og sa hun hadde mye av dette knæsj-rosa garnet som ville blitt lekkert til dette teppet! Hun hadde 600 gram av det... Vi får regne videre!

Valgets kvaler!
Det rosa garnet kommer i 50 grams bunter og regnestykket blir slik:
1 bunt = 50 gram = 170 meter
600 gram = 600 gram/50 gram = 12 nøster. Samme som i oppskriften så dette ser lovende ut!
2520 meter rødt garn/ 170 meter = 14,8
Selv om vekten av garnet var det som ble oppgitt i oppskriften så vil jeg ha 3 nøster for lite av dette rosa garnet fordi det er forskjellig løpelengde på garnet...

Jeg håper dette hjelper deg til å velge garn til ditt neste prosjekt slik at du slipper å få masse restegarn fordi du kjøper alt for mye garn, eller ennå verre at du går tom for garn før prosjektet er ferdig.

Nå er det lovet fint vær og flotte forhold så jeg avslutter dagen med
Kom Mai du skjønne milde

gjør skogen atter grønn...