onsdag 11. mai 2016

Butterfly Garden Mandala -Del 2

Del 2:
Opplysninger om garn, heklenål, størrelse mm finner du i de første avsnittene av Del 1. Link til del 1 finner du nederst på denne siden.

Bruk bildene som referanse til hvor du er i arbeidet.
Del 2: Blå prikk markerer hvor omgangen starter.
De 4 neste omgangene vil gjøre arbeidet veldig bølgete, men dette vil rette seg opp igjen på den 13. omgangen.
9. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i første fm etter en dst og hekle 3 lm (=1. st) , *hekle videre 1 st i hver av de neste 5 fm, hekle 9 lm, hopp over en fm og hekle 1 st i neste fm* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 84 m på omg.

10. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm (= 1. st) + 1 st i denne m. *Hekle 1 st i hver av de to neste st, 9 lm, 1 st i hver av de neste 3 m, 2 st i neste st.* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 96 m på omg.

11. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm (= 1. st) + 1 st i denne m. *Hekle videre 3 st, 9 lm, 3 st, 2 st i neste st* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 108 m på omg (12 m er mellomrommene).

12. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm (= 1. st) + 1 st i denne m. *Hekle videre 3 st, 8 lm, 3 st, 2 st i neste st* Gjenta *-* i alt 12 ganger.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 120 m på omg.

13. Omgang: Ny farge eller samme farge. Først skal du nå hekte opp alle løkkene vridd som om de var heklemasker. Vri den første løkken fra omg 9 mot klokken og hent løkken fra omg 10 gjennom denne løkken og vri den mot klokken, hent løkken fra omg 11 og vri denne osv... Fortsett til alle løkkene er hektet opp. Sett gjerne en sikkerhetsnål eller noe fast i løkken slik at den ikke løper ned igjen. Gjør dette med alle de 12 mellomrommene som er laget med løkkene. Så skal du hekle en rad som låser de øverste løkkene på plass slik: Fest garnet i 4. stav og hekle 3 lm, *hekle 4 st, hekle 2 st i siste st, 1 fm i toppen av den vridde løkken, hekle 2 st i neste st, hekle 1 st i hver av de neste 2 st.* Gjenta *-* i alt 12 ganger og avslutt med 1 st. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 144 m på omg.
Løkkene danner striper med fargeforskyvning.

14. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hekle gjennom begge maskeledd. Fest garnet i 1. st og hekle 1 fm i denne st. Hekle videre* 1 hst, 1 st, hopp over 2st, hekle 7 dst i neste st (= 1 skjell), hopp over 2 st, hekle 1 st i neste st, 1 hst og 3 fm* Gjenta *-* i alt 12 ganger, avslutt med 2 fm på den siste rapporten.   Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 168 m på omg.

15. Omgang: Ny farge. Start midt på en bue og hekle fra baksiden av arbeidet: *1 fm rundt den midterste dst i buen, 1 fm rundt hver av de neste 3 dst 1 fm rundt 1 st, hekle 5 lm, 1 fm rundt nest st, 1 fm rundt hver av de neste 3 dst.* Gjenta *-* i alt 12 ganger. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 168 m på omg.

16. Omgang: Ny farge eller samme farge. Denne omgangen blir  heklet fra framsiden og i masker som ligger med vrangen fram, se bildet over. Fest garnet i den første fastmasken som er heklet over skjellet. Hekle 3 lm (=1. st) *Hekle 2 hst, 3 fm, 2 hst og 1 st. Hekle videre 1 st i forreste ledd på hver av de 5 lm i buen, 1 st* Gjenta *-* i alt 12 ganger og avslutt siste rapporten med 5 st langs lm-buen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 16 m på omg.

17. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hele omg hekles i bakerste maskeledd. Fest garnet i den midterste av de 3 fm på forrige omg. Hekle 3 lm (=1. st) + 1 st i samme m. *Hekle 13 st, 2 st i neste m* Gjenta *-* i alt 12 ganger og avslutt med 13 st. Alle økningene ligger nå på toppen av skjellene. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 180 m på omg.

18. Omgang: Ny farge. Bobler. Fest garnet med 1 fm i staven før økningen på toppen av skjellet, *hekle en boble til raden under (til toppen av rad 16, se forklaring ved omg 3). Uten å hoppe over noen maske (=1 økning), hekle videre 1 fm i hver av de neste 7 maskene, hekle en ny boble til raden under. Hopp over en st og hekle 7 fm* Gjenta *-* til det er 12 rapporter i alt og avslutt med 6 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 192 m på omg.

Her finner du del 1
Her finner du del 3
Her finner du del 4
Her finner du del 5
Her finner du del 6
Her finner du del 7
Her finner du del 8

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei!
Du må gjerne skrive en melding eller kommentar her slik at jeg vet du har vært innom :-)