onsdag 8. juni 2016

Butterfly Garden Mandala - Del 6

Del 6:

Denne delen blir et "hvileskjær" etter den vanskelige del 5 :-)

Del 6: Blå prikker er start på omgangene
Omgang 49 MÅ hekles med de to fargene fra omgangen før og etter for at mønsteret skal komme fram.
48. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 3 lm *(=1. st) i masken etter en MM og hekle 1 st i hver st til du kommer til neste MM, hekle 2 st i denne masken*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 2 st i siste maske. Flytt opp MM.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 444 m på omg.

49. Omgang: Samme farge OG ny farge. Denne omgangen består av staver heklet med to farger, annenhver gang, se bildeserien nedenfor.
Fest garnet (samme farge) i en st etter en MM og hekle 2 lm,  og hekle en 1 lm (ny farge). *Hekle 1 stav med den nye fargen men ikke trekk gjennom de to siste løkkene, skift til den andre fargen og trekk gjennom + Hekle en ny stav på samme måten. Hver gang du hekler en ny stav skal du samtidig hekle over tråden av den andre fargen slik at denne blir skjult. Hekle 2 st i samme maske når du kommer til en MM. Flytt MM til den første st i økningen* Gjenta *-* ut omgangen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 456 m på omg.

A: Hekle 2 lm med den gamle fargen.
B: Hekle 1 lm med ny farge + start på ny st,
ikke trekk gjennom de siste to løkkene!

C: Trekk gjennom de 2 løkkene med
den forrige fargen + hekle ny stav.
D: 2. stav er nesten ferdig


E: Slik ser det ut når du har heklet
noen staver etter hverandre
F: Siste omgangen = første omgangen
men med motsatt farge.
 50. Omgang: Samme farge som ny farge i forrige omgang. Fest garnet med 1 lm *(=1fm) i masken etter en MM og hekle 1 fm i hver st til du kommer til neste MM, hekle 2 fm i denne masken*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 2 fm i siste maske. Flytt opp MM. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 468 m på omg.

51. Omgang: Ny farge eller samme farge. Økningene ved MM foregår denne omgangen ved å ikke hoppe over en maske. Her justerer du litt slik at det passer. Fest garnet i en m etter en MM og hekle 3 lm (=1. st) + 2 st i samme masken, *1 lm, hopp over 1 fm, 1 st i neste st men ikke trekk gjennom siste gangen. Hopp over 1 fm og hekle en ny st i neste fm og trekk gjennom alle løkkene samtidig, hopp over 1 fm, 1 lm, 3 st i neste fm*.  Gjenta *-* 79 ganger til, avslutt med 1 lm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 480 m på omg.

Omg 51. Dette er rapporten.
Her ser du hvordan det økes ved
å ikke hoppe over en maske. 

52. Omgang: Ny farge. Denne fargen går igjen i omgang 53 og 55. Fest garnet med *1 fm i lm etter en 3-st gruppe (se bildet under). Hekle 1 fm ned mellom de sammenheklede stavene, 1 fm i neste lm-bue, hekle 3 lm (ikke for stramt)*. Gjenta *-* ut omgangen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 480 m på omg.
Omg 52. Dette er 2 rapporter 
53. Omgang: Samme farge som omgang 52 pluss en blomsterfarge.
Når du kommer til en MM hekler du 2 st i bakgrunnsfargen i denne masken og flytter MM til den første st.
Bakgrunnsfarge: Fest garnet med 3 lm i 1. av de 3 fm, * Hekle 1 st i hver av de to neste fm men siste gjennomtrekket på den siste staven skal gjøres med blomsterfargen! Tråden med bunnfargen legges langs arbeidet slik at den blir heklet over med blomsterfargen. Blomsterfarge: kast på nålen stikk gjennom staven fra stavgruppen under og hent garnet 3 ganger (= 7 løkker på nålen). Pass på å trekke løkkene opp til kanten av omgangen! Kast på nålen og trekk gjennom 6 løkker, kast på nålen og trekk gjennom de to siste løkkene = puffmaske. Lag t puffmasker til, det siste gjennomtrekket på den 3. puffmasken gjøres med bakgrunnsfargen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 492 m på omg.

A: 1 stav i hver fastmaske, ikke
trekk gjennom de 2 siste løkkene
B: Puffmaske: Trekk gjennom siste 2 løkker på st med blomsterfarge. (Kast + hent garnet) x3, kast, trekk gjennom 6 løkker, kast + trekk gjennom de siste 2 løkkene.


C: Første puffmaske er ferdig.
Den må være like høy som stavene.
D: 3 puffmasker, ikke
trekk gjennom de siste 2 løkkene

E: Siste gjennomtrekket gjøres
med bakgrunnsfargen.
F: Slik blir omgangen. Når du passerer MM
vil det bli 4 st mellom to blomster.


54. Omgang: Kontrastfarge til toppen av blomsten. Fest garnet med *1 fm i første puffmaske på en blomst, hekle 1 fm i hver puffmaske (=3 fm) hekle kjm i bakerste ledd over de 3(4) stavene.*. Gjenta *-* 79 ganger til. Flytt MM opp på denne omgangen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 492 m på omg.
Omg 54
55. Omgang: Bakgrunnsfarge eller ny farge.  Fest garnet med 2 lm (=1 hst) i 1. fm over en puffmaske, hekle 1 hst i hver av de neste 2 puffmaskene. Hekle 1 st gjennom begge maskeledd på hver av stavene mellom puffmaske-gruppene slik at kjm dekkes. Når du kommer til MM øker du ved å hekle 2 st i denne masken, flytt MM til den første av de 2 st. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 504 m på omg.
Omg 55

56. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hekle 1 krepsemaske i hver stav og halvstav ut hele omgangen. Får du ikke krepsemaskene til kan du bytte denne omgangen ut med en omgang fastmasker. Flytt MM opp på denne omgangen. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 504 m på omg.


57. Omgang: Ny farge eller samme farge.
Denne omgangen er basis for starten på hjørnene og du skal ha 516 masker etter at omgangen er ferdig. Hvis ikke må du justere masketallet ved å øke/felle masker på denne omgangen slik at det stemmer.
Fest garnet med 3 lm *(= 1. st) i masken etter en MM. Hekle 1 st gjennom den bakerste løkken på hver krepsemaske til du kommer til MM, hekle 2 st i neste m*. Gjenta *-* 11 ganger til og avslutt med 2 st i siste m. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 516 m på omg.
Her skal stavene hekles gjennom
bakerste maskeledd på krepsemaskene

Del 6 er ferdig

Teppet ser nå slik ut når det er brettet i to
Her finner du del 1
Her finner du del 2
Her finner du del 3
Her finner du del 4
Her finner du del 5
Her finner du del 7
Her finner du del 8

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei!
Du må gjerne skrive en melding eller kommentar her slik at jeg vet du har vært innom :-)