onsdag 15. juni 2016

Butterfly Garden Mandala - Del 7


Del 7
Hjørnene:
  • Teppet er nå en 12-kant. Vi skal bruke 4 av sidene (markert med rosa på bildet nedenfor) som sider i teppet og de to mellomliggende kantene (markert med lys grønn på bildet) skal utvides til å bli hjørner...
  • Det er ikke sikkert at du har eksakt like mange masker langs hver kant nå (ideelt er det 42 masker mellom hver MM + den masken MM står i = 43 masker langs hver kant), men dette avhenger av hvordan du har plassert MM og hvor økningene er gjort. Dette spiller ingen stor rolle så lenge du nå starter med 516 masker, så det er lurt å telle over maskene før du går videre.
  • Ta ut alle 12 MM: Legg teppet ditt flatt på et bord eller på gulvet slik at det ligger med en flate opp, ned, til høyre og til venstre slik som på bildet.
  • Plasser 1 MM i det "hjørnet"  som du synes er tydeligst (eller du bare velger ett hjørne) og tell  eksakt 128 masker og plasser MM i den neste masken (= maske nr 129), fortsett å telle 128 masker mellom MM til du har plassert den siste MM. Tell den siste siden også for å være sikker.
Langs hver kant skal det ideelt være 43 masker.
Det viktigste er å få plassert MM med 128 masker
mellom dem og MM i den 129. masken.
Del 7: Blå prikker markerer start av omgangene

58. Omgang: Ny farge eller samme farge. Hekle 1 fm i masken med MM = midt på hjørnet. *Hekle 3 staver i 3. m fra nålen + 1 picot (= 3 lm + 1 fm i 1. lm) + 3 st i samme masken, hopp over 2 masker, hekle 1 fm i neste m.* Gjenta *-* 6 ganger til = du har 7 topper. Hekle 44 fm, Gjenta *-* 14 ganger, hekle 44 fm, Gjenta *-* 14 ganger, Hekle 44 fm, gjenta *-* 14 ganger, hekle 44 fm, gjenta *-* 7 ganger. Du skal nå ha 14 topper i hver hjørne og i alt 46 fastmasker langs hver side. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.

59. Omgang: Ny farge eller samme farge.

  1. Fest garnet med 1 fm i første topp før et hjørne. *(Hekle 1 dst i 2. stav på neste topp, 4 lm, hekle en dst i 2. st på den 1. toppen slik at de to dst krysser hverandre.* Gjenta *-* 5 ganger til (= 6 kryss).
  2. Hekle 1 lm, 1 dst til neste topp + 4 lm + 1 dst til den 1. toppen + 1 lm, dette er midt på hjørnet.
  3. Hekle *-* 6 ganger til og avslutt med 1 fm i den siste toppen.
  4. Hekle videre 1 fm i første st i toppen, 2 hst i den neste st, 2 hst i neste st, hjørnet er ferdig.
  5. Hekle 46 hst, 2 hst i neste st, 1 hst, 1 fm. 
  6. Gjenta disse 5 punktene i alt 4 ganger slik at du kommer rundt.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = (148 x 4) = 592 m på omg.

MASKEANATOMI og hvor du stikker ned er viktig på omgang 60!
Den nest omgangen er det viktig at du stikker inn på rett sted i masken for at du skal få den til å gå opp med masketallet. Jeg måtte rekke opp et par ganger før jeg skjønte hvorfor jeg ikke fikk mønsteret til å stemme ;-)  Derfor en liten leksjon med masketeori ;-)


For at omgang 60 skal komme skikkelig ut er det viktig at du stikker ned i rett løkke på maskene. Toppløkken som hører til den siste masken du heklet er den løkken som fortsatt er på nålen, uavhengig om du hekler fastmasker, halvstaver, staver eller dobbeltstaver.

Selve staven kommer
foran masketoppen.
Løkken du
ser til høyre
for nålen er den
siste luftmasken.

Stikk ned i løkken som
kommer etter masken
Den siste masken er
heklet korrekt over dst.

60. Omgang: Ny farge eller samme farge.
Fest garnet med 1 fm i første topp fra omg 58. *1 fm i dst, (4 fm om lm-buen, 1 hst i dst,  1 hst i fm, 1 hst i dst) gjenta (-)1 gang til. Hekle videre 4 hst om lm-buen, 1 st i hver av de 3 neste maskene (dst + fm + dst), 4 hst om lm-buen, 1 st i dst + fm + dst, 4 st om lm-buen, 1 st i hver av de 3 neste maskene (dst + fm + dst), 4 st om lm-buen, 1 st i hver av de 2 neste maskene (dst + fm).
Du  er nå kommet fram til hjørnet. Hopp over lm, hekle 1 dst i dst, 3 dst +  1 lm + 3 dst i buen, 1 dst i dst, hopp over lm, hekle 16 st, 4 hst, 3 st, 7 hst, 4 fm, 3hst, 4 fm, 1 fm i toppen av siste topp på omg 58, 54 fm*. Gjenta *-* 3 ganger til.
 Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 596 m på omg.
Bildet viser omgang 60 i lysest rosa farge!
Her  ser du også MM korrekt plassert i luftmasken.
61. Omgang: Ny farge eller samme farge. Du trenger 12 MM som plasseres slik: 1 i lm i ett av hjørnene (husk å sjekke plasseringen!!), så skal du plassere en ny MM i den 44. masken fra hjørnet, en ny i den 105. masken og en i den 149. masken (= lm i det neste hjørnet)! Fortsett slik hele veien rundt, når du er ferdig skal det se slik ut:
Tallene er den masken som MM skal plasseres i,
altså den 44. fra hjørnet , den 61. fra den første MM
og den 44. fra den andre MM (= lm i hjørnet).
Hver MM utgjør den første masken i hver del og markeres med (=MM) i beskrivelsen.
Fest garnet med *1 fm i den 44. m før hjørnet (=MM), hekle 1 fm, 2 hst, 36 st, 2 hst, 2 fm, 2 lm,  1 fm i lm (=MM), 1 fm, 2 hst, 36 st, 2 hst, 2 fm, 1 fm(=MM), 60 fm*. Gjenta *-* 3 ganger til. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 604 m på omg. (Nå kan du fjerne de MM som ikke står i hjørnene.)

62. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i den 40. m før hjørnet hekle 1 fm til. *Hekle 2 hst, 4 st, 6 lm, hopp over 1 st, hekle 7 st, (8 lm, hopp over 1 st, 7 st) x 3  Hekle 9 lm, 1 st i den 2. lm i buen, hekle 6 st. (8 lm, hopp over 1 st, 7 st) x 3, hekle 6 lm, 4 st, 2 hst, 2 fm, 70 fm, 2 fm* Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 70 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt. = 604 m på omg (Jeg teller 6/8/9-luftmaskeløkkene som 1 maske)

63. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i 8. maske fra den første 6-lm buen før hjørnet. Hekle videre * 1 fm, 3 hst, 2 st, 1 fm i toppen av lm-buen som skal vris ( se omgang 13)  før du hekler den fast. Hekle 7 st (Se bildet under), 6 lm, (7 st + 8 lm) x 2, 6 st, 2 st i neste m 9 lm 2 st i neste st, 6 st, (8 lm, 7 st) x 2, 6 lm, 7 st, 1 fm i toppen av den neste buen som vris, 2 st, 3 hst, 3 fm, 71 fm, 1 fm* Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 71 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.
Her må du passe på for omgang 63-67 ellers vil ikke masketallet stemme!
Det gjelder selvfølgelig for begge sider av hjørnet.
64. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i 8. maske fra den første 6-lm buen før hjørnet. Hekle videre * 2 fm, 3 hst, 2 st, 1 fm i toppen av lm-buen som skal vris og hekles opp ( se omgang 13)  før du hekler den fast. Hekle 7 st, 6 lm, 7 st + 8 lm, 7 st, 2 st i neste m 9 lm 2 st i neste st, 7 st, 8 lm, 7 st, 6 lm, 7 st, 1 fm i toppen av den neste buen som vris og hekles opp, 2 st, 3 hst, 3 fm, 88 fm, 1 fm* Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 88 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.

65. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i 8. maske fra den første 6-lm buen før hjørnet. Hekle videre * 2 fm, 3 hst, 2 st, 1 fm i toppen av lm-buen som skal vris og hekles opp ( se omgang 13)  før du hekler den fast. Hekle 7 st, 6 lm, 8 st, 2 st i neste m 9 lm, 2 st i neste st, 8 st, 6 lm, 7 st, 1 fm i toppen av den neste buen som vris og hekles opp, 2 st, 3 hst, 3 fm, 105 fm, 1 fm* Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 105 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.

66. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i 8. maske fra den første 6-lm buen før hjørnet. Hekle videre * 2 fm, 3 hst, 2 st, 1 fm i toppen av lm-buen som skal vris og hekles opp ( se omgang 13)  før du hekler den fast. Hekle 9 st, 2 st i neste m 6 lm 2 st i neste st, 9 st, 1 fm i toppen av den neste buen som vris og hekles opp, 2 st, 3 hst, 3 fm, 122 fm, 1 fm* Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 71 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.

67. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 1 fm i 12. m før den åpne buen i hjørnet. *Hekle videre 2 fm, 3 hst, 5 st, 2 st i neste st, 1 fm i toppen av lm-buen som skal vris og hekles opp ( se omgang 13)  før du hekler den fast. 2 st i neste st, 5 st, 3 hst, 2 fm, 139 fm, 1 fm* Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 139 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.

68. Omgang: Ny farge eller samme farge. Fest garnet med 5 lm *(= 1 dst + 1 lm) i fm i hjørnet, 2 dst i neste st, hekle 15 dst, 22 st, 30 hst, 30 fm, 30 hst, 22 st, 15 dst, 2 dst i neste st, 1 lm, 1 dst i neste st*. Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 15 dst.  Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.

69. Omgang: Samme farge.  Fest garnet med 1 fm i 40. maske fra hjørnet. Hekle *2 fm, 3 hst, 34 st, 2 st i hver av de neste 2 dst, 34 st, 3 hst, 3 fm, 88 fm, 1 fm*. Gjenta *-* 3 ganger til og avslutt med 88 fm. Klipp av garnet og fest med usynlig skjøt.
Slik ser hjørnet ut nå, og arbeidet er fortsatt ikke helt firkantet.

Her finner du del 1
Her finner du del 2
Her finner du del 3
Her finner du del 4
Her finner du del 5
Her finner du del 6
Her finner du del 8

2 kommentarer:

Hei!
Du må gjerne skrive en melding eller kommentar her slik at jeg vet du har vært innom :-)